Laureaci Konkursu mają nie tylko prawo posługiwania się Godłem „Teraz Polska” w celach promocyjnych, ale także korzystają z programu promocyjnego Fundacji, który oferuje m.in. zniżki na powierzchnie reklamowe oraz uczestnictwo w imprezach wystawienniczych na preferencyjnych warunkach

Jak mówi Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne: ” Z jednej strony biało-czerwony znak przy herbie Gminy zobowiązuje nas do wysokiego poziomu pracy, z drugiej – wymierne korzyści z posiadania godła promocyjnego „Teraz Polska” są zauważalne na każdym kroku. Dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne to nie tylko prestiż i nobilitacja, ale również potwierdzenie dbałości o jakość i solidność wykonywania zadań na rzecz społeczności lokalnej. Dla inwestorów to pewność profesjonalnej obsługi i przyjaznego klimatu inwestycyjnego. W mojej opinii jest to najbardziej rozpoznawalny znak potwierdzający wysoką jakość”.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród Polaków jednoznacznie potwierdzają te słowa: aż 77,6 % respondentów rozpoznaje Godło Promocyjne „Teraz Polska”, ponad 68 % ankietowanych jest przekonana, że znak „Teraz Polska” jest gwarantem wysokiej jakości oznaczonych nim produktów czy usług, a prawie 48 % badanych świadomie kupuje produkty ze znakiem „Teraz Polska”. W rezultacie Godło Promocyjne, przyznawane tylko tym najlepszym, już od lat jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem na krajowym rynku promocyjnym, co doskonale przekłada się na efektywne kampanie promocyjne produktów albo usług, o prestiżu i zaufaniu wśród biznesowych partnerów nie wspominając.

Kapituła Godła „Teraz Polska” nagrodziła już 16 polskich gmin. Laureaci ostatniej edycji tego najbardziej prestiżowego konkursu w Polsce – gminy miejskie (Toruń, Sopot), gminy wiejskie (Kleszczów, Kosakowo) oraz gminy miejsko-wiejskie (Grodzisk Mazowiecki, Nowy Tomyśl) – przez rok mają prawo posługiwać się Godłem „Teraz Polska” i już dzisiaj wiedzą, że warto było stanąć w konkursowe szranki. Bo posiadanie tego znaku nobilituje, wzbudza zaufanie i – niczym magnez – przyciąga inwestorów oraz twórczych i aktywnych ludzi. To przecież najlepsza, darmowa promocja gminy.

Aby przystąpić do udziału w Konkursie należy przesłać do dnia 30. stycznia 2009r. wypełnioną ankietę weryfikacyjną. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” znajdują się w serwisie internetowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego www.terazpolska.pl.