Celem konkursu organizowanego od 2003 r. jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie dobrych relacji między administracją skarbową a przedstawicielami biznesu.
Konkurs organizuje Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów.

Więcej informacji o konkursie znajduje sięna stronie internetowej BCC