– Z naszego raportu wynika, że ogromną rolę w rozwoju regionów odgrywają fundusze strukturalne. Stanowią one również doskonały instrument napędzający koniunkturę gospodarczą kraju – podkreślił Mario Pezzini, zastępca dyrektora w dyrektoriacie ds. rozwoju terytorialnego OECD. – MRR od roku pracuje nad nowym modelem planowania strategicznego i prezentowany dziś raport OECD utwierdza nas w przekonaniu, że podążamy we właściwym kierunku – zaznaczyła minister Bieńkowska. Dodała również, że przy planowaniu długookresowych strategii uwzględniających potrzeby regionalne, niezbędne jest wieloletnie planowanie budżetowe, które zostało wskazane jako jeden z postulatów w Przeglądzie OECD.

– Raport ukazuje również utrzymywanie się różnic rozwojowych głównie pomiędzy wschodem a zachodem kraju, a także pomiędzy Warszawą a resztą terytorium. Znaczące rozwarstwienie pojawia się również wewnątrz regionów, pomiędzy powiatami – podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska. Odpowiedzią na te zróżnicowania jest m.in. osobny program operacyjny przeznaczony dla 5 najbiedniejszych województw Polski wschodniej.

Raport prezentuje nie tylko aktualny stan polityki regionalnej w Polsce, ale również wyzwania oraz rekomendacje na przyszłość. W raporcie zwrócono szczególną uwagę na potencjał wewnętrzny regionów – rozwój kapitału ludzkiego, infrastruktury oraz przedsiębiorczości. „Przegląd terytorialny Polski” wskazuje również na konieczność lepszej koordynacji polityki regionalnej. – Odpowiedzią ze strony MRR na ten postulat jest znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przyjęta przez Sejm – zaznaczyła E. Bieńkowska.

– Spojrzenie z zewnątrz na efekty polityki spójności w Polsce jest niezwykle cenne w momencie z jednej strony zamykania dotychczasowej perspektywy, a z drugiej uruchamiania nowych programów – stwierdziła komisarz UE Danuta Hübner. – W polityce regionalnej nie chodzi bowiem o to, by tylko wydać pieniądze, ale przede wszystkim by je mądrze zainwestować. Komisarz dodała, że w raporcie OECD, podobnie jak w Komisji Europejskiej nacisk kładziony jest na to, by polityka regionalna miała charakter prorozwojowy.

Danuta Hübner podsumowała również poziom wdrażania funduszy europejskich w Polsce – Jestem przekonana, że w dobrym stylu zakończymy perspektywę 2004-2006. Polska znajduje się na bardzo dobrej pozycji jeśli chodzi o wykorzystanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a po wprowadzanych zmianach prawnych, liczę, że płatności w Funduszu Spójności również się zwiększą. Wg komisarz, wyzwaniem w nowej perspektywie we wszystkich krajach członkowskich pozostaje sprawne przygotowanie dużych projektów, głównie transportowych oraz szybkie generowanie płatności, tak aby ten zastrzyk inwestycyjny podtrzymywał aktywność gospodarczą.

Raport „Przegląd terytorialny Polski” został przygotowany przez Komitet Polityki Rozwoju Terytorialnego OECD we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Podobne przeglądy zostały dotychczas przygotowane przez OECD w kilku krajach – ostatnio w Portugalii. Jednolita metodologia zastosowana do wszystkich państw pozwala na porównanie i wymianę doświadczeń.

fot.: www.mrr.gov.pl