Przekształcenie nastąpi z mocy zarządzenia ministra lub szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z chwilą wpisania instytucji gospodarki budżetowej do Krajowego Rejestru Sądowego. Instytucja przejmie przysługujące gospodarstwu:

– należności

– uprawnienia

– obowiązki

– środki pieniężne

– rzeczowe składniki majątkowe nie będące nieruchomościami.