Nie mogą jednak liczyć na specjalne traktowanie, nawet gdy postępowania dotyczyć będą najważniejszych w danym okresie inwestycji.

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie prawa zamówień publicznych.

Projekt umożliwia poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Nie będzie bowiem, tak jak jest dziś, zamkniętego katalogu takich omyłek. Ma się to przyczynić do zmniejszenia liczby odrzuconych ofert i unieważnionych postępowań.

Projekt uelastycznia i usprawnia prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia. Przykładowo zmniejsza z siedmiu do pięciu liczbę wykonawców zapraszanych w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Przyjęta wczoraj przez rząd nowelizacja dotyczy nie tylko prawa zamówień publicznych, ale też związanej z nim ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Zdaniem projektodawcy nowelizacji – Urzędu Zamówień Publicznych – interpretacja zawartego w nim artykułu dotyczącego przetargów dotyczyć może zarówno robót budowlanych, jak i dostaw. Może się więc okazać niezgodna z prawem unijnym. Dlatego przyjęta nowela prawa zamówień skreśla art. 21 wymienionej ustawy.

W nowym prawie nie znajdzie się natomiast ostro krytykowany przez przedsiębiorców przepis, który miał pozwolić na zlecanie zadań spółkom komunalnym bez przetargu (najczęściej dotyczących utrzymania porządku w gminach).

Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu.