Będą one miały ten sam status ważności, co listy polecone z potwierdzeniem odbioru. Jest to wynik wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie firmy K-Swiss, która zaskarżyła do sądu I instancji decyzję europejskich urzędników patentowych (OHIM) o odmowie unieważnienia rejestracji jednego ze znaków towarowych. Sąd odrzucił skargę, bo uznał, że została wniesiona tydzień po terminie.

Firma argumentowała swoje oskarżenie tym, że decyzję OHIM otrzymała przez DHL, a nie pocztą za potwierdzeniem odbioru. Jek również twierdzi było to niezgodne z rozporządzeniem 2868/95, które przewiduje, że o decyzjach, od których przysługuje odwołanie, zawiadamia się listami poleconymi (za potwierdzeniem odbioru). To zaś ma oznaczać, że termin na wniesienie skargi nie został przekroczony. ETS uznał jednak, że jest inaczej – podaje „Rzeczpospolita”.