Procedury uproszczone będą funkcjonowały w postępowaniach do 137 tys. euro przy zamówieniach realizowanych przez administrację rządową i do 211 tys. euro w przypadku samorządów.

Przyjęte rozwiązania mają znacząco przyspieszyć udzielanie zamówień publicznych. Nowe przepisy ograniczają jednak możliwość wnoszenia przez wykonawców środków ochrony prawnej. W postępowaniach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 137 tys. euro lub 211 tys. euro, wykonawcom będzie przysługiwał tylko protest rozstrzygany przez zamawiającego.

Jak podaje „Gazeta Prawna” nowe procedury wejdą w życie w czerwcu.