Jeśli treść specyfikacji przetargowej budzi wątpliwości przedsiębiorców, mają oni prawo zadawać pytania. Przepisy zobowiązują zamawiającego do odpowiadania na nie pod warunkiem, że wpłyną na sześć lub cztery dni przed terminem składania ofert. Zdaniem urzędników przepisu tego wykonawcy nadużywali do przeciągania postępowań.

Jak informuje Rzeczpospolita Urząd Zamówień Publicznych, który przygotowuje znaczącą nowelizację przepisów, zaplanował zmianę regulacji dotyczącej zadawania pytań. Po ostatnich doniesieniach prasowych uznał jednak, iż sprawa jest na tyle pilna, że wyłączy ją z ogólnego projektu i skierował do uzgodnień międzyresortowych małą nowelizację dotyczącą wyłącznie art. 38 prawa zamówień publicznych. Trafi ona na tzw. szybką ścieżkę legislacyjną.