Dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu aukcji elektronicznej w innych państwach europejskich wskazują, że oszczędności wynikające z zastosowania aukcji elektronicznej średnio osiągają poziom 20-25 proc.(…) – wyjaśnia Mateusz Szymczyk z Departamentu Prawnego UZP.Aukcja elektroniczna jest dodatkowym etapem, jaki mogą stosować zamawiający w procedurach przetargowych. Poza tym zamawiający, który ma zamiar ją zorganizować musi poinformować o tym już w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.