Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Paweł Wojciechowski, już na wstępie zwrócił uwagę na znaczenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, które stały się w ostatnich latach jednym z najważniejszych mechanizmów przyciągania inwestorów do Polski. Napływ nowych technologii, realny wzrost zatrudnienia w strefach i poza nimi, jak i widoczny wpływ ich działalności na rozwój regionów, to tylko kilka istotnych faktów wynikających z działalności stref – wyliczał Prezes Wojciechowski.

W prezentowanym podczas spotkania opracowaniu zebrano podstawowe informacje o dostępnych w Polsce zwolnieniach i dotacjach w specjalnych strefach ekonomicznych. Jak zauważył Szef Zespołu ds. Ulg i Dotacji z firmy doradczej KPMG, Kiejstut Żagun, SSE to „bardziej pewny instrument do uzyskania” w stosunku do innych grantów oferowanych inwestorom przez polski rząd. Poza tym specjalne strefy ekonomiczne to doskonała infrastruktura i pomoc władz regionalnych, np. w sprawie pozyskania wykwalifikowanej kadry pracowniczej – podkreślił Żagun.

Przewodnik wyjaśnia również na czym polega działalność specjalnych stref ekonomicznych oraz jakie przepisy prawne je regulują. Ponadto zawiera pełną charakterystykę istniejących w Polsce stref, a także treść znowelizowanej ustawy o SSE z sierpnia 2008 r.

źródło: www.paiz.gov.pl