Urzędy te zostały laureatami konkursu zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Forum Przejrzysta Polska 2008.

W konkursie, do którego zgłoszono 24 urzędy, brano pod uwagę zakres, kompletność i aktualność udostępnianych informacji, łatwość ich wyszukiwania oraz przyjazną organizację biuletynu.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu zdobyło 85,2 na 100 punktów możliwych do uzyskania i tym samym zajęło pierwsze miejsce oraz otrzymało nagrodę pieniężną.

Drugie miejsce przypadło Urzędowi Miejskiemu Sulechów, a trzecie Urzędowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

źródło: www.frdl.org.pl