Proponowane przez Radę Ministrów zmiany są istotne dla kształtowania i koordynacji polityki rozwojowej w naszym kraju. Dotyczą one uporządkowania systemu instytucjonalnego, a także usystematyzowania działań strategicznych podejmowanych przez podmioty uczestniczące w zarządzaniu procesami rozwoju krajowego, a co za tym idzie, angażujące się we wdrażanie funduszy europejskich. Przewiduje się także, że wdrożenie powyższych regulacji wpłynie na wzrost konkurencyjności gospodarki dzięki wprowadzeniu obowiązku średniookresowego długofalowego programowania odnoszącego się do regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów i innych obszarów aktywności państwa w sferze gospodarczej i społecznej. Dokonano uspójnienia przepisów związanych z programami wieloletnimi i ich zgodności ze średniookresową strategia rozwoju kraju.

W celu kompleksowego usprawnienia systemu wdrażania funduszy europejskich, projekt ustawy wprowadza ponad to zmiany, w ustawach o samorządzie województwa, działach administracji rządowej oraz w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie o systemie oświaty.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie źródłowej dostępnej TUTAJ>>>