W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

Lesław Bańdur, Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa m.in. za kompleksową i pomyślną organizację regionalnej sieci szeroko-pasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan oraz wkład w praktyczne zastosowanie usta-wy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

• Prof. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski, od kilkudziesięciu lat wielostronnie zaangażowany w problemy informatycznej edukacji, zarówno młodzieży szkolnej, jak i jej nauczycieli. Świetny naukowiec, ale i wspaniały popularyzator o niekwestionowanych osiągnięciach. Nominowany m.in. za opracowanie standardów kształcenia nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej oraz wiodącą rolę w opracowaniu kierunkowych rozwiązań w dziedzinie edukacji narodowej z punktu widzenia społeczeństwa informacyjnego oraz nie-strudzone ich propagowanie.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT. Od chwili powstania w 1995 roku, Forum niezmiennie porusza najtrudniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju.

Tematem tegorocznej edycji Forum jest „Obywatel, urzędnik, pacjent, przedsiębiorca w systemach informatycznych współfinansowanych ze środków UE”

Foto: Zb. Blewoński, Tegorocznymi laureatami są: Lesław Bańdur, Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa i Prof. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski.