– Największą zmianą jest objęcie reformą urzędów kontroli skarbowej, które w pierwotnym założeniu nie wchodziły do reformy – twierdzi Marian Banaś.

Na pytanie związane z problemem odpływu wykwalifikowanej kadry ze skarbówki odpowiada, że Ministerstwo Finansów (MF) uczyniło już pierwszy konkretny krok do zmiany takiego stanu. Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok zaplanowany został wzrost kwoty bazowej o 2,3 proc., co oznacza, że wszyscy funkcjonariusze i pracownicy służby celnej oraz pracownicy administracji podatkowej otrzymają podwyżkę właśnie w takiej wysokości. Ponadto MF przeznaczyło dodatkowo 205 mln zł na podwyższenie uposażeń i wynagrodzeń pracowników izb i urzędów skarbowych oraz celnych. Efektem będzie wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o ok. 245 zł brutto. Obydwie podwyżki oznaczają wzrost wynagrodzeń o ponad 9 proc.