Według propozycji senackiej powstanie ich 100. Zastąpią 378 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Każdy z nich na terytorium kilku powiatów przejmie obowiązki swoich poprzedników. Majątek inspektoratów powiatowych (będący własnością Skarbu Państwa) przejdzie we władanie okręgowych. Projekt dopuszcza możliwość tworzenia filii okręgowych inspektoratów.

Zmiany mają nastąpić na jesieni, a konkretnie 1 września 2007 r. Wówczas wygasną akty powołania powiatowych inspektorów.