Drugi etap planowanej reformy to wprowadzenie docelowych zmian systemowych. Rząd zadeklarował, że dzięki temu poziom wynagrodzeń sędziów będzie odpowiedni do zakresu ich obowiązków. Zapowiedziano także odejście od nadmiernego zróżnicowania poziomu wynagrodzeń sędziowskich jedynie z uwagi na zajmowanie stanowisk w sądach różnych szczebli.

Sędziowie nie rezygnują z walki o swoje prawa. Zapowiadają kolejne dni bez wokand.

Najbliższe takie dni zostały wyznaczone na 24 i 25 września – informuje sędzia Waldemar Żurek, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.