W regionalnych programach operacyjnych w ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpił duży postęp – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska zwracając się do marszałków zebranych na posiedzeniu zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Spotkanie odbyło się 15 kwietnia 2009 r. w Warszawie.

Łącznie, wg stanu na 6 kwietnia 2009 r., w ramach 16 RPO złożono blisko 12 tys. wniosków na kwotę prawie 38 mld zł, z czego blisko 23 mld zł stanowi wkład unijny. Z beneficjentami regiony podpisały 1 873 umowy o wartości prawie 7 mld zł. Do refundacji zgłoszono zaś 667 wniosków o płatność na kwotę przekraczającą 340 mln zł.

Podczas spotkania z marszałkami, wiceminister Krzysztof Hetman poruszył kwestię udzielania zaliczek w RPO – Jedynie 4 województwa wprowadziły system zaliczkowania dla wszystkich beneficjentów, tj. województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie oraz opolskie. Namawiamy pozostałe regiony, by ustanowiły mechanizmy umożliwiające przekazywanie zaliczek, szczególnie przedsiębiorcom – dodał.

Ewa Wnukowska, dyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, przedstawiła stan realizacji projektów indywidualnych w RPO. Dotychczas na 452 projekty kluczowe, regiony podpisały z beneficjentami 387 pre-umów oraz 48 właściwych umów o dofinansowanie. Część projektów zostanie objęta pomocą inicjatywy Jaspers.

Podczas posiedzenia zespołu został również przedstawiony stan prac na rozporządzeniami MRR z zakresu pomocy publicznej, które od 15 kwietnia 2009 r. sukcesywnie wchodzą w życie, a także najważniejsze zmiany wprowadzone do Kontraktów Wojewódzkich oraz propozycja podziału krajowej rezerwy wykonania.

Fot. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego