Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Pierwszy panel dyskusyjny (Polityka energetyczna UE i Polski) poprowadzony był przez dr Leszka Juchniewicza i zgromadził wśród panelistów: Macieja Bando (URE), Marka Woszczyka (PGE), Mariusza Zawiszę (PGNiG), Jarosława Zagórowskiego (JSW), Cezarego Szwed (PSE), Tomasza Dąbrowskiego (Ministerstwo Gospodarki), Dariusza Mioduskiego (Radwan Investments).

W drugim panelu (Budowa konkurencyjnego przemysłu w Polsce) moderowanym przez dr Janusza Steinhoffa uczestniczyli:Zbigniew Bicki (EM&CA), Dariusz Baran (Atos Polska), Mieczysław Borowski (Urząd Dozoru Technicznego), Czesław Bugaj (PKN ORLEN), Jean-Andre Barbosa (AREVA Polska), prof. Anna Fornalczyk (COMPER Fornalczyk i Wspólnicy)

W pozostałych dyskusjach pierwszego dnia głos zabrali m.in.: Jerzy Witold Pietrewicz (Ministerstwo Gospodarki), Piotr Szpakowski (PKN ORLEN), Martin Durčák (Unipetrol a.s), Wojciech Cetnarski (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej), Jacek Szymczak (Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie), Włodzimierz Kędziora (Dalkia Polska), Michał Machlejd (Dalkia Warszawa), Waldemar Szulc(PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna).
Pierwszy dzień Konferencji zwieńczyła Wielka Gala Liderzy Świata Energii. Uroczystego otwarcia Gali dokonał Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Kapituły Konkursu. Galę poprowadził Marcin Prokop, a wieczór umilił Gościom swoim występem Jacek Stachursky.

Laureaci Konkursu Liderzy Świata Energii:

ENERGA Operator(Dystrybutor roku 2013), TAURON Wytwarzanie(Producent roku 2013), Energia dla firm(Handlowiec roku 2013), ORACLE Polska (Dostawca Rozwiązań dla sektora roku 2013), Fundacja PGE Energia z serca (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 2013), Krzysztof Zamasz – (Człowiek roku 2013).

Program drugiego dnia Konferencji został podzielony na 3 równoległe bloki tematyczne:

Stawiamy na Odnawialne Źródła Energii – uwarunkowania prawne, mechanizmy wsparcia, aspekty społeczno – środowiskowe, finansowanie rozwoju, w którym udział wzięli m.in.: Maciej Stryjecki (FNEZ), Janusz Pilitowski (Ministerstwo Gospodarki), Premier Waldemar Pawlak (Poseł na Sejm RP), Marek Kossowski (Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej), prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski (Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej), Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich), Arkadiusz Sekściński (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej), Grzegorz Zieliński (European Bank for Reconstruction and Development).

Blok 2 Sieci przesyłowe i dystrybucyjne: czy już mogą być SMART?, który wśród Prelegentów zgromadził m.in.: dr hab. inż. Waldemar Skomudek (Politechnika Opolska), Wojciech Lubczyński (PSE), dr Tomasz Kowalak, Tomasz Świetlicki (Ministerstwo Gospodarki), Piotr Rutkowski (Orange Polska), Piotr Pichlak (ENERGA Operator), Szymon Kowalski (TAURON Polska Energia).

Blok 3 Z energią w akcje – możliwości i bariery finansowania spółek sektora energetycznego, w którym udział wzięli m.in.: Daniel Wójtowicz (Danter), Maciej Bando (Urząd Regulacji Energetyki), Paweł Graniewski (Giełda Papierów Wartościowych), dr Wiesław Rozłucki (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), Stanisław Okrasa (Agencja Rynku Energii), Sławomir Krystek (Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska), Mirosław Kachniewski (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Jarosław Dominiak (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych), Olga Fasiecka (ENEA), prof. dr hab. Jerzy Gajdka (Uniwersytet Łódzki), Jakub Frejlich (PGE Polska Grupa Eneregtyczna).

Konferencja Energetyczna EuroPOWER jest efektywną platformą dialogu dotyczącego rozwoju rynku energetycznego na różnych płaszczyznach. W ramach wydarzenia uczestnicy dyskutują o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizują nowe trendy oraz wspólnie poszukują modeli biznesowych pozwalających realizować przyjęte cele.

Już dziś zapraszamy Państwa do rezerwacji miejsc na 20. jubileuszową edycję EuroPOWER, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2014r.

Zobacz fotorelację z Konferencji. http://konferencjaeuropower.pl/europower/fotorelacja/#!