W ramach unijnych programów regionalnych do 16 polskich województw w latach 2007 – 2013 napłynie łącznie 16,5 mld euro unijnej pomocy. Projekty zaproponowane przez województwa zaakceptowała już Bruksela, ale samorządowcy czekali na porozumienie z resortem rozwoju, by uzyskać gwarancję otrzymania pieniędzy. Start pierwszych konkursów na dotacje samorządowcy zapowiadają na początek przyszłego roku – pisze dziennik.

Negocjacje kontraktów rozpoczęły się, gdy resortem kierowała Grażyna Gęsicka. Marszałkowie województw mieli do nich sporo zastrzeżeń. – Spór dotyczył przede wszystkim ministerialnych wytycznych, które miały się stać podstawą prawną współpracy rządu z regionami. Ponadto mieliśmy zaakceptować wytyczne nie tylko dotychczasowych ministrów, ale także ich przyszłych następców. A to dla nas wielka niewiadoma – wyjaśnia Janusz Moszyński, marszałek województwa śląskiego.

Obawy samorządowców wynikały z tego, że zgodnie z polskim systemem prawa wytyczne nie mają żadnej mocy prawnej. Prawdopodobnie resort rozwoju regionalnego wycofa się ze spornych zapisów.