Na spotkaniu dyskutowano wykorzystanie środków unijnych na działalność szkoleniową RIO. Rozmawiano również o ocenie uregulowań prawnych dotyczących samorządu terytorialnego i jego gospodarki finansowej.Efektem obrad jest decyzja w sprawie wykorzystania na cele szkoleniowe funduszy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiże. Uczestnicy spotkania zdecydowali również o regularnych, dwukrotnych w ciągu roku, konsultacjach oraz o wspólnym wypracowywaniu zagadnień poruszanych przez RIO.Spotkanie z udziałem szefa MSWiA Jerzego Millera oraz 16 Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych.odbyło się 8 lutego br.