Zgodnie z Decyzją Parlamentu i Rady UE nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r., rok 2010 ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.Działania i inicjatywy związane tematycznie z Europejskim Rokiem 2010 będą realizowane zarówno na poziomie całej UE, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. W Polsce funkcję krajowego koordynatora pełnić będzie Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.Obecnie Ministerstwo przygotowuje krajowy program realizacji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.


informacja na stronie Komisji Europejskiej