W dziesięciu województwach Agencja nie przyjmuje już wniosków. O dotacje nadal można ubiegać się w Lubelskiem, Łódzkiem, Małopolskiem, Podkarpackiem, Świętokrzyskiem i Śląskiem.

Wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia. Dlatego rolnicy, którzy złożyli je tuż przed zamknięciem naboru, powinni się nastawić, że pieniądze dostaną za rok.

Na 2007 rok Agencja dostała na wsparcie gospodarstw rolnych 360 mln euro z puli 1,8 mld euro. Pozostałe pieniądze będą rozdysponowywane do 2013 roku.