Oprócz budowy samych ścieżek i tras rowerowych z tego kompleksowego projektu planowana jest również budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, czyli stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych, a także innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po trasach. Trasy rowerowe Polski Wschodniej utworzą zatem spójną sieć, na którą się złożą atrakcje turystyczne, w tym ścieżki tematyczne, miejsca cenne i ciekawe przyrodniczo, miejsca noclegowe, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe oraz infrastrukturę dla obsługi ruchu rowerowego (parkingi, serwisy, wypożyczalnie sprzętu).

Samorządy z innych części kraju mają również szansę na poprawę stanu ścieżek i tras rowerowych oraz na budowę nowych. Takie możliwości dają regionalne programy operacyjne. Na inwestycje promujące zasoby naturalne oraz na poprawę usług turystycznych przeznaczonych jest w nich łącznie ponad 797,7 mln euro. Ze środków europejskich będzie można zbudować lokalne i regionalne trasy rowerowe wraz z małą infrastrukturą służącą udostępnianiu turystom obszarów chronionych.

Samorządy na terenie swoich województw będą miały również możliwość budowy systemów parkingów „Bike & Ride”. Wspierane będą także działania promujące infrastrukturę związaną z uprawianiem turystyki aktywnej.

Programy regionalne dla 16 województw dają także inne możliwości wspierania turystyki. Oprócz budowy ścieżek rowerowych samorządy mogą rozwijać infrastrukturę gastronomiczną w obiektach podkreślających specyfikę regionu oraz walory kuchni regionalnej, budować obiekty sportowe i rekreacyjne, rozwijać funkcje turystyczne stacji narciarskich i akwenów.

Fundusze unijne wspierać będą także modernizację parków, ścieżek zdrowia, plaż, kąpielisk, przystani wodnych, skateparków, ścian wspinaczkowych, szlaków turystycznych i przyrodniczych, portów i przystani żeglarskich, pomostów cumowniczych, miejsc biwakowania oraz oznakowanie tras i szlaków.