W kategorii dużych organizacji nagroda przypadła przedsiębiorstwu "Agat" z Koluszek, w kategorii "organizacje publiczne – służba zdrowia" Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie, a w kategorii administracji publicznej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego. Wyłoniono też laureatów w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych. 

Polska Nagroda Jakości jest od 11 lat przyznawana przedsiębiorstwom i organizacjom publicznym, które przez wdrożenie "Zarządzania przez Jakość" osiągnęły sukces rynkowy i poprawiły swoją pracę. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie 11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie. Organizatorami konkursu Polskiej Nagrody Jakości są Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Polskie Forum ISO 9000. 

więcej informacji na stronie www.pnj.pl