W zakończonej w czerwcu br. I edycji spośród 94 zgłoszonych do udziału w Konkursie jednostek samorządu, uhonorowanych zostało 9 gmin: Tarnowo Podgórne, Komorniki, Lesznowola, Wolsztyn, Mszczonów, Gostyń, Olsztyn, Słupsk, Jelenia Góra.

Pomysł okazał się w 100% trafiony – mówi Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego – zwłaszcza, że nad zorganizowaniem odrębnej edycji Konkursu dla jednostek samorządu lokalnego zastanawialiśmy się od kilku lat. Duży wpływ na decyzję o zorganizowaniu takiego konkursu miały zresztą same gminy, zainteresowane promocją pod szyldem TERAZ POLSKA. Właśnie dlatego, działając na podstawie doświadczeń zdobytych podczas organizacji Konkursu „Teraz Polska” na najlepsze Produkty i Usługi, zainaugurowaliśmy we wrześniu 2006 r. I edycję Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin. Już wpływają do nas pierwsze zgłoszenia do tej edycji. Mam nadzieję, że powtórzymy ubiegłoroczny sukces.

Procedury konkursowe są bardzo proste. Rejestracji w Konkursie można dokonać on-line poprzez stronę internetową Fundacji www.terazpolska.pl. Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej, z której zwolnione są gminy uczestniczące w ubiegłorocznej edycji Konkursu, rozpoczyna się proces weryfikacji. Kryteria ocen w przypadku Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin zostały dostosowane do charakteru administracyjnego oraz wielkości gminy. Odmienne wymagania obowiązują gminy wiejskie, a odpowiednio wyższe – gminy o charakterze wiejsko-miejskim oraz miejskim. Gminy najwyżej ocenione przez Ekspertów zostaną nominowane do otrzymania Godła. Spośród nich, pod koniec kwietnia 2008 r., Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego wyłoni Laureatów Konkursu.

Przyznając Godło Teraz Polska w konkursie dla gmin Komisje Ekspertów szczególną uwagę zwracają na takie zagadnienia jak: polityka inwestycyjna gminy, dostępność do infrastruktury technicznej, sposoby realizacji polityki społecznej, organizacja i forma zarządzania Urzędu, zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy.