Do udziału w konkursie mogą przystąpić przedsiębiorcy – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także jednostki samorządu lokalnego.

W pierwszym etapie Konkursu do Fundacji należy przesłać wypełnioną ankietę rejestracyjną, wraz z opłatą rejestracyjną, a następnie wniosek weryfikacyjny. W trakcie ocen konkursowych szczególna uwaga zostanie zwrócona na poziom jakości przedmiotu zgłoszenia, jego nowoczesność i innowacyjność, a także efektywność działania firmy.

W przypadku gmin Komisje Ekspertów szczególną uwagę zwrócą na następujące zagadnienia: polityka inwestycyjna gminy, dostępność do infrastruktury technicznej, sposoby realizacji polityki społecznej, organizacja i forma zarządzania Urzędu, zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy.
Zgłoszenia najwyżej ocenione przez Komisje Ekspertów zostaną nominowane do Godła „Teraz Polska”. Spośród nich pod koniec kwietnia Kapituła wyłoni Laureatów Konkursu.

Uroczyste zakończenie tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w czerwcu 2009r. Podczas Koncertu Galowego przedstawiciele wyróżnionych jednostek i przedsiębiorstw odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15. stycznia 2009 roku.

Regulamin konkursu oraz dokumenty, niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, dostępne są na stronie internetowej Fundacji: www.terazpolska.pl.

Serwis publiczni.pl jest partnerem internetowym Konkursu „Teraz Polska”.