Nowa ustawa o służbie cywilnej, która obowiązuje od 24 marca, wprowadziła obowiązek dokonywania oceny okresowej dla 120 tys. członków korpusu Służby Cywilnej. Do tej pory podlegało jej wyłącznie około 6 tys. urzędników mianowanych. Włączenie wyższych stanowisk do korpusu spowodowało, że zostali nią objęci również kierownicy, dyrektorzy oraz dyrektorzy generalni urzędów. W związku z tymi zmianami dziś wchodzi w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (Dz.U. nr 74, poz. 633).