Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu po posiedzeniu rządu maksymalne stawki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych określi pracodawca w regulaminie wynagradzania. Będzie on mógł także określić w tym regulaminie wysokość dodatku funkcyjnego, przyznać inne dodatki oraz przedstawić warunki otrzymywania nagród i premii.

Przedstawiono także odrębną tabelę minimalnych stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Pracodawca – jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa – będzie mógł bez przeszkód ustalić wyższy poziom minimalnych stawek wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania.

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie można znaleźć w  Biuletynie Informacji Publicznej KPRM>>>