Baza danych bez stałego dopływu ofert nie spełniałaby swojego zadania. Aby urzędy pracy miały czym ją uzupełniać, ustawa nałożyła na pracodawców obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o wolnych posadach lub miejscach przygotowania zawodowego. Przedsiębiorcy muszą kierować informacje do urzędów właściwych nie tylko ze względu na miejsce swojej siedziby, ale także na miejsce wykonywania pracy. Dzięki temu firma, która wykonuje zlecenie w odległym zakątku Polski, będzie mogła skorzystać z miejscowych pracowników, zamiast organizować trudną logistycznie operację delegowania części załogi. Informując o wolnych etatach lub miejscach przygotowania zawodowego, pracodawcy nie mogą formułować wymagań, które dyskryminowałyby kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przynależność związkową itd.