Wiceminister Paweł Szałamacha zapowiedział, że do połowy przyszłego roku organy założycielskie przedsiębiorstw czyli wojewodowie i ministrowie są zobowiązani przygotować dokumentację konieczną do przeprowadzenia tego procesu. Paweł Szałamacha podkreślił, że po komercjalizacji Ministerstwo Skarbu otrzyma realny wpływ na wykonywanie nadzoru właścielskiego i obsadę stanowisk kierowniczych w tych przedsiębiorstwach. Dodał, że funkcje te będą powierzane ekonomistom. 

Paweł Szałamacha podkreślił, że większość komercjalizowach firm po przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji zostanie sprywatyzowana. Wśród 300 przedsiębiorstw przeznaczonych do komercjalizacji są, między innymi: Państwowy Instytut Wydawniczy, Wytwórnia Wódek Koneser, PKS-y, czy Kopalnie Soli Wieliczka.