Celem organizowanego cyklicznie konkursu jest wybranie i upowszechnianie dobrych praktyk. W pierwszej edycji konkursu, który odbył się w 2007 roku, dziedzinami konkursowymi były usługi społeczne, w tym roku są usługi techniczne: transport, gospodarka mieszkaniowa i gospodarka komunalna. W zeszłorocznej edycji 72 samorządy zgłosiły 91 projektów. Z 22 finalistów konkursu wybrano 12 laureatów.

Doświadczenie 17 lat odrodzonego samorządu wskazuje, że jedną z najskuteczniejszych metod poprawy jakości usług dla mieszkańców jest wdrażanie innowacji, które zostały wcześniej opracowane i przetestowane w innych jednostkach, a następnie twórczo przystosowane do własnych warunków. Każdy z samorządów zgromadził w pewnych dziedzinach doświadczenia, którymi może podzielić się z innymi. Jednocześnie każda gmina czy powiat może skorzystać z dorobku innych samorządów w tych obszarach, w których opracowano nowe, bardziej skuteczne rozwiązania.

Propozycje „dobrych praktyk” powinny dotyczyć innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę jakości, efektywności i dostępności usług w dziedzinie komunalnej gospodarki mieszkaniowej, transportu (drogownictwo i komunikacja publiczna) oraz gospodarki komunalnej (sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarka odpadami), które są realizowane przez administrację samorządową lub podległe jej jednostki. Zgłoszone do konkursu przykłady działań samorządów zostaną ocenione pod kątem pięciu podstawowych kryteriów: innowacyjności, skuteczności, efektywności kosztowej, integracji z systemem zarządzania strategicznego jednostki oraz możliwości zastosowania rozwiązania w innych samorządach.

KORZYŚCI DLA URZĘDU I MIESZKAŃCÓW

 • możliwość pokazania na forum ogólnopolskim osiągnięć danego samorządu, który dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjno-zarządczym wypełnia swoje funkcje w dziedzinach konkursowych lepiej niż inne samorządy;
 • kontakt z innymi liderami zarządzania w samorządzie, który stwarza szansę poznania i wymiany doświadczeń na interesujący dany samorząd temat;
 • wzmocnienie motywacji pracowników oraz podniesienie ich prestiżu w oczach radnych i mieszkańców gminy czy powiatu;
 • nagrody dla laureatów, m.in. uczestnictwo w wyjeździe studyjnym do Norwegii;
 • poprawa jakości usług w wyniku dostępu do innowacyjnych i sprawdzonych doświadczeń innych samorządów;
 • lepszy standard życia mieszkańców.
 • DATY I INFORMACJE

  Zgłoszenia należy nadsyłać do 14 marca 2008 r. Wybór finalistów nastąpi do 18 kwietnia br., a laureatów – do 31 maja br. Konferencja podsumowująca konkurs, podczas której zostaną ogłoszone wyniki, odbędzie się 17 czerwca br. Broszura konkursowa wraz formularzem zgłoszenia jest dostępna na stronie projektu (www.jst.org.pl) oraz na stronach internetowych każdego z organizatorów (www.zmp.poznan.pl; www.zgwrp.org.pl; www.zpp.pl).

  Honorowy patronat nad konkursem objęli – Marek Ziółkowski, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Ekscelencja Knut Hauge, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.

  Joanna Proniewicz
  kierownik Zespołu ds. informacji i PR
  rzecznik prasowy ZMP

  Związek Miast Polskich
  ul. Robocza 46 a 
  61-517 Poznań
  tel. (61) 633 50 54
  faks (061) 633 50 60
  tel. kom. 601 312-741
  e-mail: redakcja@zmp.poznan.pl
  www.zmp.poznan.pl