Jutro wchodzi w życie ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z tą ustawą kilkadziesiąt tysięcy osób związanych z biznesem będzie musiało złożyć oświadczenia lustracyjne. Na podstawie art. 4 pkt 37 lustracji muszą poddać się przede wszystkim dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych oraz ich zastępcy, a także osoby zarządzające przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, jeżeli urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. Termin na złożenie oświadczenia wynosi miesiąc od zawiadomienia o tym obowiązku przez właściwy organ.

Niedotrzymanie tego terminu skutkuje utratą zajmowanego stanowiska z mocy prawa.