Lustracji będą podlegać osoby zajmujące kierownicze stanowiska w urzędach organów władzy publicznej – w tym naczelnych i centralnych organach administracji państwowej. Termin na złożenie oświadczenia wynosi miesiąc od zawiadomienia o tym obowiązku przez właściwy organ. Niedotrzymanie tego obowiązku skutkuje utratą zajmowanego stanowiska.