Tylko w poprzednim roku z pracy w policji odeszło w całym kraju niemal sześć tysięcy funkcjonariuszy. Niepokojące jest to, że na emeryturę odchodzą młodzi ludzie czyli ci, którzy mają 15-, 16-letni staż pracy w policji.