Portal zapewnia dostęp do informacji dotyczących możliwości systemu ePUAP, usług na nim świadczonych, a także umożliwi rozpoczęcie procesu zakładania elektronicznej Skrzynki Podawczej. Zgodnie z Instrukcją zakładania elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, opublikowaną 15 lutego 2008 r., proces ten rozpoczyna się założeniem konta dla podmiotu i użytkowników oraz pobraniem wniosku o świadczenie usług na platformie ePUAP. Po przesłaniu wydrukowanego wniosku do MSWiA i jego weryfikacji, podmiotom zostaną udostępnione pozostałe funkcjonalności związane z zakładaniem Skrzynki Podawczej.

Wniosek o nadanie uprawnień Podmiotowi Publicznemu do świadczenia usług na ePUAP dostępny jest do pobrania na portalu ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl.