Jury wyłoni laureatów aż w czterech kategoriach europejskich sędziów: sądów rejonowych i okręgowych, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sądów apelacyjnych. W każdej kategorii kryteria będą jednak takie same. Zgłoszenia oceniać będą członkowie Zarządu Polskiej Sekcji MKP.

Inicjatywa ta ma być jednym ze sposobów na poprawę jakości polskiego orzecznictwa. Konkurs wyłoni sędziów, którzy przybliżają je do standardu europejskiego. A dzieje się tak, gdy rozumieją oni, stosują i mądrze rozwijają zasady obowiązujące w polskim porządku prawnym.

Orzeczenia wraz z uzasadnieniami należy przesyłać do 31 października pocztą elektroniczną: mpk@mpk.org.pl albo listownie: Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca stycznia 2009 – pisze „Rzeczpospolita”.