Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym zakładał, że wejdzie ona w życie 1 maja 2008 roku. Taki sam był termin wejścia w życie powiązanej z nią ustawy o niektórych aktach normatywnych dotyczących m.in. publikowania aktów prawnych oraz dokumentów w postaci elektronicznej.

Podczas środowego posiedzenia Senatu, senator Jerzy Szymura(PiS) powiedział, że Senat "chce przynaglić rząd i organy samorządu do szybszej pracy" wprowadzając poprawkę, która przesuwa datę wejścia w życie ustawy o e-podpisie na 1 maja 2007. Podobnie stało się z ustawą o niektórych aktach normatywnych, gdzie senatorowie przegłosowali poprawkę, przyspieszającą datę wejścia w życie regulacji ustawowych na 1 stycznia 2008.

Zdaniem wiceministra w resorcie gospodarki Tomasza Wilczaka, tylko 10 proc. organów samorządu terytorialnego jest właściwie przygotowanych do przestrzegania zapisów ustawy. W czasie następnych dwóch lat uda się sformułować metodę i wdrożyć obie ustawy; przyspieszanie tego procesu może "spowodować dalsze opóźnienia" – mówił.

Głosowanie w Senacie nowelizacji ustaw o podpisie elektronicznym oraz o niektórych aktach normatywnych nastąpi w czwartek wieczorem.