Rządowe Centrum Legislacji kończy prace nad nowelizacją ustawy o Radzie Ministrów, która ma dać solidną podstawę do zwolnienia około 1000 urzędników na najwyższych szczeblach władzy – informuje w internetowym wydaniu Rzeczpospolita.

Projekt zmian szykowany w RCL przewiduje rozluźnienie sztywnej do tej pory struktury rządu. Dzięki temu dyrektorzy generalni poszczególnych ministerstw będą mieli swobodę w łączeniu departamentów w większe jednostki lub dzielenia ich na mniejsze (nowela przewiduje np. możliwość powołania oddzielnych komórek do spraw kadr, szkoleń i organizacji, które znajdują się obecnie obowiązkowo w jednym wydziale). Dyrektorzy będą mogli także zrezygnować z niektórych stanowisk przewidzianych w tej ustawie.

W uzasadnieniu do projektu RCL wskazuje, że nowelizacja przepisów nie oznacza obowiązku przeprowadzenia reorganizacji w ministerstwach. Jednocześnie po zmianach spodziewa się znacznych oszczędności budżetowych, związanych z redukcją zatrudnienia. Choć w żadnym miejscu projekt nie odwołuje się do innej ustawy, nad którą pracuje rząd – o racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej (dalej: ustawa o racjonalizacji, która przewiduje zmniejszenie liczby urzędników o 10 proc.), to rozluźnienie struktury ministerstw da możliwość łatwego i bezpiecznego pozbycia się części pracujących w nich osób – pisze Rzeczpospolita.