Równie ważną kwestią, którą reguluje nowa ustawa jest to, że odtąd każdy proces prywatyzacyjny ma być opisywany w tzw. karcie prywatyzacji. Wszyscy zainteresowani będą mogli więc się dowiedzieć, kto i kiedy podejmował decyzje w sprawie określonego przedsiębiorstwa, czy przyjęto najlepsze rozwiązanie i jakie są warunki umowy prywatyzacyjnej. – Jawność prywatyzacji jest najważniejszym rozwiązaniem w tej ustawie – zapewnił Grad.