Brakuje lokali socjalnych. Gminy mają obowiązek dostarczać je dwóm kategoriom osób: najuboższym mieszkańcom oraz eksmitowanym (jeżeli prawo do nich przyznał im sąd w wyroku eksmisyjnym). Obie kolejki są coraz dłuższe, a mieszkań jak na lekarstwo.

Rząd przygotował projekt ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Dziś odbędzie się pierwsze jego czytanie w trzech sejmowych komisjach: Infrastruktury, Polityki Społecznej, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Projekt przewiduje, że państwo zacznie dopłacać gminom do remontów, przebudowy budynków na cele socjalne. Przy jego wsparciu samorządy będą też mogły kupić nowe lokale oraz wpłacić partycypację do towarzystw budownictwa społecznego w celu wynajęcia mieszkań dla swoich mieszkańców. Pieniądze otrzymają także na noclegownie oraz domy dla bezdomnych i mieszkania chronione (dla uchodźców, młodych ludzi z domu dziecka, upośledzonych umysłowo). Ze wsparcia będą mogły skorzystać również organizacje pożytku publicznego oraz związki międzygminne.

Dofinansowanie z budżetu będzie zależało od rodzaju inwestycji. Na adaptacje budynków (także remonty) na noclegownie otrzymają zwrot 40 proc. kosztów, na adaptacje (lub remonty, przebudowy) budynków na lokale socjalne – 30 proc. Tyle samo otrzymają na budowę noclegowni, ale na budowę nowych lokali socjalnych – 20 proc.

Gminy, które zdecydują się na partycypację w TBS, otrzymają zwrot połowy wpłaty. Pieniądze na dofinansowanie będą pochodzić z funduszu dopłat, który prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rząd chce, by ustawa zaczęła obowiązywać od przyszłego roku.