Obecne przepisy nakazują obligatoryjne tworzenie komórek organizacyjnych do określonych spraw, w całkowitym oderwaniu od rzeczywistych potrzeb resortów. Nowe przepisy to zmieniają. Wprowadzają możliwość oceny funkcjonowania dotychczasowych struktur w ministerstwach, a w konsekwencji ich dostosowania do rzeczywistych potrzeb, w powiązaniu z realizacją określonych zadań.

Rząd przyjął 13 października br. projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów, przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.