Wzrost wydatków w projekcie budżetu na 2007 r. wyniesie łącznie 12,6 mld zł. O 3 mld zł wzrosną w 2007 r. wydatki na obronę narodową, a o 1,8 mld zł na modernizację policji.
Rząd wyda 1 mld zł na podwyżkę płac nauczycieli i zwiększy o 300 mln zł środki na naukę. 2,8 mld zł przeznaczono na waloryzację rent i emerytur, o 1,2 mld zł wzrosną wydatki na służbę zdrowia. Składka do UE wzrośnie w 2007 r. o 985 mln zł, a subwencje dla samorządów o 863 mln zł.

Minister Finansów, Zyta Gilowska powiedziała, że dług publiczny przekroczy pod koniec 2007 roku 50 proc. PKB, czyli „pierwszy próg ostrożnościowy”. Zauważyła, że mimo to „na razie nie ma atmosfery do ograniczania wydatków”.
Gilowska oświadczyła też, że rząd chce znieść podwójne becikowe i przeznaczyć 400 mln zł na reaktywację funduszu alimentacyjnego. Projekt budżetu zakłada, że emerytury i renty wzrosną w przyszłym roku o 1,4 proc.

W projekcie przyjęto, że wzrost PKB wyniesie w 2007 roku 4,6 proc. W 2008 r. PKB wzrośnie o 4,8 proc., a w 2009 r o 5 proc. Średnioroczna inflacja W 2007 r. wyniesie 1,9 proc., a w 2008 i w 2009 r. ma wynieść 2,5 proc.

Zgodnie z projektem, wpływy z podatku VAT mają wynieść 92,09 mld zł (82,7 mld zł zaplanowano w 2006 r.), z akcyzy – 45,2 mld zł (42,5 mld zł w 2006 r.), z podatku CIT – 22 mld zł (19,1 mld zł w 2006 r.), a z podatku PIT – 31,6 mld zł, (28,7 mld zł w 2006 roku). Projekt uwzględnia podwyżkę akcyzy na benzynę o 25 gr na litr.