Marszałek województwa będzie wydawał zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego oraz na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych. Wyda on również zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prywatnej praktyki psychologicznej. Sejmik województwa natomiast otrzyma kompetencję do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w drodze uchwały.

Wojewoda będzie wydawał i cofał zezwolenia lub zezwolenia warunkowe na prowadzenie domów pomocy społecznej, prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Do wojewody należeć będą zadania związane z wydawaniem przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców, jak również nadzór nad organizacjami pożytku publicznego. Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu.