Na mianowanie urzędników służby cywilnej (przy pełnym wykorzystaniu limitu) w 2011 r. trzeba będzie przeznaczyć 518 204 zł (z pochodnymi płaconymi przez pracodawcę, tj. np. składkami na ZUS i Fundusz Pracy).

Datę mianowania wyznaczono na 1 grudnia 2011 r.