Pozbawienie wynagrodzenia jest i będzie stosowane do członków zarządu samorządu, skarbnika, sekretarza, kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, osób zarządzających i członków organu zarządzającego samorządową osobą prawną (podobnie – osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), a także marszałka województwa. Przepisy przewidują utratę przez nich wynagrodzenia od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie, do czasu, kiedy to faktycznie nastąpiło – czytamy w dzienniku.

Tymczasem Sejm uchwalił w zeszłym tygodniu przygotowaną przez Senat nowelizację ustaw samorządowych zmierzającą do zmniejszenia liczby oświadczeń majątkowych. W myśl tej nowelizacji samorządowcy nie będą musieli informować o biznesowych umowach z samorządem oraz o pracy w jego instytucjach. Przestaną być także potrzebne oświadczenia o działalności gospodarczej małżonków.

Dwa konkurencyjne projekty zmian tych samych przepisów wywołają z pewnością dodatkowe zamieszanie, tym bardziej że nowela przygotowana przez Senat wejdzie w życie wcześniej niż zmiany proponowane przez rząd.