Takie zmiany przewiduje projekt o zmianie ustawy o systemie oświaty, który dzisiaj będzie rozpatrywany przez Komitet Rady Ministrów.

Grono pedagogiczne i inni pracownicy oświaty są zdecydowanie przeciwni pozbawieniu kuratoriów wpływu na zwalnianie dyrektorów oraz likwidację szkół. Opinia nadzoru pedagogicznego na ten temat jest niezmiernie ważna i powinna zostać utrzymana. Samorządowcy natomiast są zdania, że skoro samorządy finansują szkoły, to powinny też same decydować o zwolnieniu dyrektora.

Jak wyjaśnia Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty – samorządy nierzadko nie potrafią właściwie ocenić, czy dyrektor szkoły działa na jej szkodę lub na szkodę uczniów i dlatego przy takim zwolnieniu powinna zostać utrzymana opinia nadzoru pedagogicznego.