Od nowego roku obowiązuje nowa ustawa określająca m.in. sposób naboru, zatrudniania i uprawnień pracowników samorządowych. To ważna zmiana m.in. dla pracowników mianowanych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Na podstawie obowiązujących do końca ubiegłego roku przepisów mogli przechodzić na wcześniejsze emerytury, mając 60 lat i legitymując się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym. Teraz mogą nie mieć takiej możliwości, mimo że ukończyli do końca ubiegłego roku 60 lat.

Do końca grudnia 2008 r. prawo do otrzymania emerytury na pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego mieli ci pracownicy, którzy spełniali warunki określone w art. 23 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). Warunkiem przejścia na emeryturę było osiągnięcie przez pracownika określonego wieku (55 lat dla kobiety i 60 dla mężczyzny) i stażu (odpowiednio 20 i 25 lat). Musiał też uzyskać status pracownika mianowanego i stracić pracę w wyniku likwidacji lub reorganizacji.

Nowa ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458) nie zawiera przepisów dotyczących uprawnień emerytalnych pracowników samorządowych ani przepisów przejściowych w tym zakresie.Profesor Hubert Izdebski zauważył w rozmowie z Gazetą Prawną, że przypadki zapisane w art. 23 poprzedniej ustawy zostały powtórzone w przepisie przejściowym (art. 55). Jednak ustawa nie stosuje ich wobec osób przechodzących na wcześniejsze emerytury, ale wyłącznie wobec osób zwalnianych z pracy.

– Obecnie ZUS pracuje nad wyjaśnieniem zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury pracowników samorządowych. Nasze stanowisko wkrótce zostanie opublikowane na stronach internetowych – powiedział Gazecie Prawnej Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Prasowego ZUS.