Celem Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania – usługi społeczne jest poprawa jakości usług świadczonych obywatelom przez administrację samorządową i podległe jej podmioty w następujących dziedzinach: kultura, pomoc społeczna i oświata.

Cel ten organizatorzy pragną osiągnąć poprzez:

 • wyłonienie samorządów, które w ostatnich latach wdrożyły w jednej z tych dziedzin nowoczesne, innowacyjne rozwiązania zarządcze, ale sprawdzone w praktyce,
 • upowszechnienie nagrodzonych i wyróżnionych rozwiązań wśród innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

  Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich samorządów lokalnych (gminnych i powiatowych) niezależnie od ich wielkości i położenia geograficznego. Oceny będą dokonywane w ramach grup samorządów o zbliżonej wielkości i charakterze, co zapewni maksymalną porównywalność wzorcowych rozwiązań zarządczych odpowiednich dla jednostek różnego typu i wielkości, czyli:

 • powiatów,
 • miast na prawach powiatu i gmin o statusie miasta powyżej 50 000 mieszkańców,
 • gmin o statusie miasta poniżej 50 000 mieszkańców i gmin miejsko-wiejskich,
 • gmin wiejskich.
 • Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania będzie organizowany cyklicznie co roku. Dziedziny konkursowe, którymi są usługi społeczne (kultura, pomoc społeczna i oświata) oraz usługi techniczne (transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna), będą powtarzane na przemian co dwa lata, co pozwoli samorządom zaplanować z dużym wyprzedzeniem i dobrze przygotować propozycje do kolejnych edycji konkursu.

  Konkurs będzie promować funkcjonalne rozwiązania dotyczące zaspokajania potrzeb mieszkańców, czyli dostarczania usług publicznych, które opierają się na:

 • czytelnych, zoptymalizowanych kosztowo i jakościowo procedurach świadczenia usług,
 • starannym planowaniu i monitoringu działań,
 • umiejętności współpracy z innymi instytucjami dla lepszego rozpoznania lub zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
 • dobrej komunikacji z klientami (odbiorcami) danej usługi,
 • dobrej organizacji pracy, wykonywanej przez dobrze przygotowany i stale doskonalący swoje umiejętności zawodowe personel.
 • Korzyści dla urzędu i pracowników:

 • jeśli samorząd wypełnia swoje funkcje w dziedzinie kultury, pomocy społecznej i oświaty lepiej niż inne samorządy, szczególnie dzięki rozwiązaniom organizacyjno-zarządczym, to wysiłek ten może zostać dostrzeżony i uhonorowany w skali ogólnokrajowej;
 • kontakt z innymi liderami zarządzania w samorządzie stwarza szansę poznania i wymiany doświadczeń na interesujący dany samorząd temat;
 • wysoka pozycja w konkursie wzmocni motywację pracowników oraz podniesie prestiż w oczach radnych i mieszkańców gminy czy powiatu;
 • nagrodą dla laureatów jest uczestnictwo w wyjeździe studyjnym do Norwegii.
 • Korzyści dla mieszkańców:

 • poprawa jakości usług w wyniku dostępu do innowacyjnych i sprawdzonych doświadczeń innych samorządów;
 • lepszy standard życia mieszkańców w dłuższej perspektywie;
 • poczucie satysfakcji dla radnych i mieszkańców.
 • Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo TUTAJ >>>