Celem I edycji Akademii Liderów Samorządowych jest stworzenie rozwiązania na wzór MPA (Master of Public Administration) w odniesieniu do wyższych urzędników samorządowych. Studia podyplomowe przeznaczone specjalnie dla tej grupy i realizowane przez ekspertów w dziedzinie prawa, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi, administrowania funduszami UE, mają przyczynić się efektywnego zarządzania w samorządzie terytorialnym.

Zasadniczym celem projektu jest przygotowanie wyższej kadry urzędników samorządowych do poprawienia jakości w zakresie:
• stanowienia aktów prawa miejscowego,
• usług świadczonych przez JST,
• zarządzania zasobami ludzkimi Jednostek Samorządu Terytorialnego,
• budowania wizerunku urzędu JST,
• przejrzystości funkcjonowania urzędu i praktyk antykorupcyjnych,
• zarządzania finansami publicznymi,
• współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi.

Uczestnikami Akademii mogą być po pierwsze wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci) i ich zastępcy, starostowie, członkowie zarządów powiatów, a także marszałkowie województw i członkowie zarządów województw, pełniący role liderów samorządowych. Po drugie sekretarze jst (w tym dyrektorzy urzędów marszałkowskich), odpowiadający za organizację i jakość pracy urzędu. Po trzecie skarbnicy JST, odpowiedzialni za sprawy finansowe jednostek.