Od 1 stycznia 2009 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie finansował 90 proc. kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Pozostałą część opłacą odpowiednio gminy i powiaty oraz urzędy marszałkowskie, chyba że działalność WTZ i ZAZ będzie dodatkowo finansowana z innego źródła, np. przez sponsora lub organizację pozarządową. Wówczas środki, jakie samorządy muszą przekazać na działalność warsztatów i zakładów, będą proporcjonalnie mniejsze (o kwotę przekazaną przez np. sponsora).

Tak wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki tym zmianom samorządy nie będą mogły już wykorzystywać niejasnych sformułowań prawnych po to, aby nie przekazywać odpowiednich środków na działalność WTZ i ZAZ.

Jeśli projekt nowelizacji wejdzie w życie, nie tylko w 2009 roku, ale też w latach następnych PFRON będzie finansował 90 proc. kosztów funkcjonowania WTZ i ZAZ. Zgodnie z obecnymi przepisami od 1 stycznia przyszłego roku i w kolejnych latach fundusz ma opłacać 85 proc. takich kosztów. Zdaniem senatorów zmniejszenie wielkości pomocy z PFRON mogłoby przyczynić się do pogorszenia sytuacji finansowej wielu warsztatów i zakładów aktywności zawodowej.